Psalmul 118:24

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
Psalmul 118:24

Monday, 16 April 2012

Ceva foarte frumos de citit :)

Că tot e sărbătoare şi nu muncim - şi drept să vă spun, tare bine e să mai iei şi o mică pauză - vreau să sheruiesc cu voi cateva versete care mie mi se par minunate şi care îmi încântă sufletul ;;)


Obârşia înţelepciunii

22. Domnul m-a făcut cea dintîi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.

23. Eu am fost aşezată din vecinicie, înainte de orice început, înainte de a fi pămîntul.

24. Am fost născută cînd încă nu erau adîncuri, nici izvoare încărcate cu ape;

25. am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,

26. cînd nu era încă nici pămîntul, nici cîmpiile, nici cea dintîi fărîmă din pulberea lumii.

27. Cînd a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; cînd a tras o zare pe faţa adîncului,

28. cînd a pironit norii sus, şi cînd au ţîşnit cu putere izvoarele adîncului,

29. cînd a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, cînd a pus temeliile pămîntului,

30. eu eram meşterul Lui, la lucru lîngă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucînd neîncetat înaintea Lui,

31.  jucînd pe rotocolul pămîntului Său, şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.

32. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de ceice păzesc căile mele!

33. Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.

34. Ferice de omul care m'ascultă, care veghează zilnic la porţile mele, şi păzeşte pragul uşii mele.

35. Căci celce mă găseşte, găseşte viaţa, şi capătă bunăvoinţa Domnului.

36. Dar celce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi ceice mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Biblia ,
Proverbe 8:22-36

No comments :

Post a Comment