Psalmul 118:24

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
Psalmul 118:24

Saturday 5 January 2013

Tips and Tricks

Vrem să dedicăm această primă postare din 2013, lui Dumnezeu care ne-a trecut cu bine prin anul 2012 şi în care ne punem încrederea şi în anul ce tocmai a început. :)
Nu avem de gând să vă oferim "tips& tricks" despre croşetat sau tricotat, ci despre cum să trăim o viaţă cu mai puţin stress, încrezându-ne în Cel pentru care nimic nu este imposibil.

Psalmul 91

1        Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic,
2        zice despre Domnul: ,,El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!``
3        Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4        El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5        Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6        nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bîntuie ziua namiaza mare.
7        O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8        Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9        Pentru că zici: ,,Domnul este locul meu de adăpost!`` şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10      de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11      Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12      şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13      Vei păşi peste lei şi peste năpîrci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. -
14      ,,Fiindcă Mă iubeşte-zice Domnul-deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15      Cînd Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strîmtorare, îl voi izbăvi şi -l voi proslăvi.
16      Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi -i voi arăta mîntuirea Mea``.


Vă dorim un An Nou binecuvîntat, plin de pace şi armonie, fie ca Domnul să vegheze asupra voastră neîncetat, să vă umple inimile cu credinţă, bucurie, şi să vă ofere ajutor în clipele grele.

Cu dragoste,
 ella & alle

P.S. Nu uitaaaati: love each other!!!! E vital!! 

No comments :

Post a Comment